KomodoJakke

Time Trial Overview

Average Finish Player Tier Total Score Course Score Lap Score Total Time Course Time Lap Time
Progress: 70 / 72
46932233246084:12.1763:44.6620:27.51
TRACK SCORE RANK POINTS TIER DRIVER STYLE VERSION DATE LINK
Crash Cove1:18.373563A SPD 2019-11-02
25.254355A- SPD 2019-11-02
Roo's Tubes1:15.647127D+ SPD 2019-09-14
24.795939E+ SPD 2019-08-11
Tiger Temple1:30.356533E SPD 2019-08-11
28.865642E- SPD 2019-08-11
Coco Park1:16.616731C- SPD 2019-08-27
24.424454C- SPD 2019-08-11
Mystery Caves1:54.682177A SPD 2019-10-31
37.801385B+ SPD 2019-10-31
Blizzard Bluff1:09.704355C- SPD 2019-09-02
22.423464C- SPD 2019-09-02
Sewer Speedway1:42.70494S- SPD 2019-10-31
33.49494S- SPD 2019-10-31
Dingo Canyon1:29.455048E+ SPD 2019-08-28
28.894454E+ SPD 2019-08-28
Papu's Pyramid1:23.683068C- SPD 2019-11-01
27.192375C- SPD 2019-11-01
Dragon Mines1:15.973266C+ SPD 2019-10-10
24.723365D+ SPD 2019-08-27
Polar Pass1:59.081880B SPD 2019-10-13
36.732177C+ SPD 2019-10-13
Cortex Castle1:47.741187B+ SPD 2019-10-31
32.89989B+ SPD 2019-11-02
Tiny Arena2:51.942375B+ SPD 2019-10-10
56.721682B SPD 2019-09-24
Hot Air Skyway2:05.06791B SPD 2019-11-01
40.00593A SPD 2019-11-01
N.Gin Labs2:10.063365A SPD 2019-10-10
42.572969B+ SPD 2019-09-18
Oxide Station2:38.922078B SPD 2019-09-20
50.381583B- SPD 2019-09-20
Slide Coliseum1:40.035543E SPD 2019-08-27
32.993959F SPD 2019-08-27
Turbo Track1:29.09989B- SPD 2019-10-13
28.961088C+ SPD 2019-11-02
Inferno Island1:33.094652B+ SPD 2019-08-25
30.263662B+ SPD 2019-08-25
Jungle Boogie1:13.244058C+ SPD 2019-08-28
23.723662C SPD 2019-08-28
Tiny Temple1:38.295147B SPD 2019-08-30
27.653266B- SPD 2019-08-30
Meteor Gorge1:22.054751C+ SPD 2019-10-13
26.723167C+ SPD 2019-10-13
Barin Ruins1:42.235246C+ SPD 2019-09-18
33.634652C SPD 2019-08-18
Deep Sea Driving1:37.733761D- SPD 2019-09-19
31.392969E+ SPD 2019-09-19
Out of Time1:48.811583C SPD 2019-10-12
33.901385C- SPD 2019-10-12
Clockwork Wumpa1:51.982078B- SPD 2019-09-18
35.001484C+ SPD 2019-09-18
Thunder Struck1:50.171682C- SPD 2019-09-20
34.001088D+ SPD 2019-09-20
Assembly Lane2:22.211484A- SPD 2019-10-13
45.971286A- SPD 2019-10-13
Android Alley2:27.984355B- SPD 2019-09-18
48.944256C- SPD 2019-08-25
Electron Avenue3:03.685741E+ SPD 2019-08-19
1:00.793860E SPD 2019-08-19
Hyper Spaceway1:45.502375B- SPD 2019-10-13
32.992375C+ SPD 2019-10-13
Retro Stadium1:28.724 *94 *A * SPD 2019-10-27
28.925 *93 *C+ * SPD 2019-10-27
Twilight Tour2:11.234157B SPD 2019-09-15
40.843365C SPD 2019-09-15
Prehistoric Playground2:19.643860C+ SPD 2019-10-13
45.642672C+ SPD 2019-10-13
Spyro Circuit2:10.693662C+ SPD 2019-09-02
42.903068C+ SPD 2019-09-02
Nina's Nightmare1:47.072771D SPD 2019-10-30
34.102276D SPD 2019-10-30
Koala Carnival None None 0 F None None None None None
None None 0 F None None None None None

* Retro Track scores are not used to calculate the total scores (as it is not available on every platform)

Don`t copy text!